मातहतका कार्यालयहरू

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झापा

 • ठेगाना: विर्तामोड, झापा
 • सम्पर्क नम्बर: ०२३ ५४०५९२ 
 • इमेल : ntcdbbirtamode1@gmail.com

 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय,  पोखरा 

 • ठेगाना: मालेपाटन, पोखरा
 • सम्पर्क नम्बर: ०६१ ५३६१२३, ०६१ ५५०४२२
 • इमेल :coffeepokhara123@gmail.com 

 

चिया विस्तार योजना, फिक्कल, इलाम 

 • ठेगाना:फिक्कल, इलाम
 • सम्पर्क नम्बर: ०२७ ५४०१५८
 • इमेल :ntcdbfikal@gmail.com

 

चिया विस्तार योजना, जसविरे, इलाम 

 • ठेगाना:जसविरे, इलाम
 • सम्पर्क नम्बर: ०२७ ६९०१४६
 • इमेल :ntcdbjasbirey@gmail.com

 

चिया विस्तार योजना, मङ्गलबारे, इलाम 

 • ठेगाना:मङ्गलबारे, इलाम
 • सम्पर्क नम्बर:९७५२६०५१९८, ९५२६८०१८६
 • इमेल :ntcdbmangalbare18@gmail.com

 

चिया तथा कफी विकास कार्यालय, लालिखर्क, पाँचथर 

 • ठेगाना:लालिखर्क, पाँचथर
 • सम्पर्क नम्बर: ०२५ ६९०३०८
 • इमेल :ntcdblalikharka121@gmail.com 

 

चिया तथा कफी विकास कार्यालय, हिले, धनकुटा 

 • ठेगाना:हिले, धनकुटा 
 • सम्पर्क नम्बर: ०२६ ५४०११२
 • इमेल :ntcdbhile@gmail.com

 

चिया तथा कफी विकास कार्यालय, सोल्मा, तेह्रथुम 

 • ठेगाना:सोल्मा, तेह्रथुम
 • सम्पर्क नम्बर:९७४२६०३२८८, ९७५२६०५१९८
 • इमेल :ntcdbsolma@gmail.com

 

चिया तथा कफी विकास कार्यालय,रानीपौवा, नुवाकोट 

 • ठेगाना:रानीपौवा, नुवाकोट
 • सम्पर्क नम्बर:०१६ २११३२३, ०१ ६२११३२३
 • इमेल :ntcdbnuwakot@gmail.com

 

चिया तथा कफी विकास कार्यालय, बड्डाँडा, प्युठान 

 • ठेगाना:बड्डाँडा, प्युठान
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४५२०३९०२
 • इमेल :ntcdbpyuthan@gmail.com