कर्मचारी विवरण

केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डाैमा कार्यरत कर्मचारीहरू

क्र.स

नाम

पद

फोन नं.

इमेल

डा. विष्णु प्रसाद भट्टराई

कार्यकारी निर्देशक

9851250089

bishnu.horti@gmail.com

श्री दिपक खनाल

निर्देशक

9851005296

khanaldeepak52@yahoo.com

श्री लक्ष्मण पोखरेल

उपनिर्देशक

9841927285

sulavsudip2070@gmail.com

श्री देउ कुमार सिगू

प्रशासकिय अधिकृत

9852681831

dkshigu@gmail.com