१९ औं राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यू बाट प्रेषित सन्देश

१९ औं राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यू बाट प्रेषित सन्देश।

Image