प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

Image