हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो सम्बन्धि संलग्न कागजातहरु