नेपालि चिया निर्यात गर्ने सम्बन्धमा

नेपाली महावायिज्य दूतावास छेन्दुको प.सं. 79/80/ADMIN/46, मिति 2079/06/28 कोध पत्र मार्फत प्राप्त चीनस्थीत नेपाली चियाका संभावित आयातकर्ताहरू सूची/विवरण यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ।

Image