निर्देशिका/नियमावली

चिया वगान सम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५०

Download PDF

नेपाली अर्थोडक्स चिया सर्टिफिकेसन ट्रेडमार्क कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७४

Download PDF

Nepali Orthodox Tea Certification Trademark Implementation Directive, 2017

Download PDF