प्राविधिक पुस्तिका

प्राङ्गारिक कफी खेती सहयोगी पुस्तिका

Download PDF

कफीमा लाग्ने प्रमुख रोग र किरा तथा तिनको प्राङ्गारिक व्यवस्थापन

Download PDF

कफी उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका

Download PDF

आधुनिक चिया खेती तथा प्रशोधन प्रविधि सम्बन्धी म्यानुअल

Download PDF