अा.व.२०७५।७६ को प्रथम चाैमासिक अवधिको प्रगति समिक्षा

बोर्डले मिति २०७५ मंसिर २० गते चिया तथा कफी विकास कार्यालय, हिले, धनकुटामा अा.व.२०७५।७६ को प्रथम चाैमासिक अवधिसम्मको प्रगति समिक्षा सम्पन्न गरेको छ ।

Image