Directives/Rules/Standards

चिया वगान सम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५०

Download PDF

नेपाली अर्थोडक्स चिया सर्टिफिकेसन ट्रेडमार्क कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७४

Download PDF

Nepali Orthodox Tea Certification Trademark Implementation Directive, 2017

Download PDF

Nepal Standard - Organic Green Coffee

Download PDF