चिया तथा कफी ढुवानीका सम्बन्धमा सूचना

चिया तथा कफी ढुवानीका सम्बन्धमा सूचना

 कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले काठमाण्डौ लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लागु गरेको व्यहोरा विदितै छ । अन्य खाद्य समाग्रीसरह चिया तथा कफीको निर्वाध ढुवानीका लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरेको सन्दर्भमा चिया तथा कफी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्नुपर्दा “चिया/कफी ढुवानी” उल्लेख भएको ब्यानर गाडीको अग्रभागमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै, कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले तोकेको स्वस्थ्यसँग सम्बन्धित मातदण्ड र नियमहरू पालना गरि सुरक्षित भई ढुवानी लगायत अन्य कार्यहरू गर्न समेत बोर्ड अपिल गर्दछ ।

 

..........................

दीपक खनाल

निर्देशक

२०७८।१।२० 

Image